ปั่นจักรยานท่องกรุงเก่าอยุธยา

หน้าหลักไทยบริการนำเที่ยวอยุธยา

photo gallery

photo gallery

video clip

tour map

google map

destination guide

Review

local time

local weather

currency convertor

Print Itinerary

Watchlist

share

site faqs

live chat

send an enquiry

ปั่นจักยานท่องเที่ยวโบราณสถานของไทยในจ.พระนครศรีอยุธยา สัมผัสบรรยากาศของสถานที่ที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นเมืองหลวงของประเทศไทยและซึมซับประวัติศาสตร์ที่ผ่านซากปรักหักพังที่ยังคงคุณค่าแห่งความเป็นไทยได้อย่างชัดเจน
จุดหมาย:ไทย (อยุธยา)
เริ่มต้น:Bangkok
สิ้นสุด:Bangkok
ประเภท:ทัวร์ส่วนตัว
ช่วงเวลา:เต็มวัน (ไปเช้า-เย็นกลับ)
ให้บริการ:MondayTuesdayWeddayThursdayFridaySatdaySunday
คะแนน:
ความนิยม:
นักท่องเที่ยว:
ระดับ: ง่าย      ปานกลาง    ยาก
จอง
สอบถาม